Harmonogram dla wersji mobilnej

 

Drodzy gracze,

 

W czerwcu 2021 r. ogłosiliśmy, że wstrzymamy prace nad rozwojem gry, aby zamiast tego skupić się na rozwoju urządzeń mobilnych. Co zrozumiałe, wywołało to niepokój wśród społeczności Rail Nation i wiele osób oczekuje na odpowiedzi w związku z brakiem szczegółowych informacji lub z poczucia niepewności co dalej. Szczerze za to przepraszamy i dołożymy wszelkich starań, aby częściej informować Was na bieżąco, a zaczynamy od tej wiadomości.

 

Celem tego wpisu jest zapewnienie graczom większej przejrzystości w kwestii tego, dlaczego trwa to tak długo, dlaczego skupiamy się na urządzeniach mobilnych, a co ważniejsze, kiedy można spodziewać się nowej apki dla Rail Nation.

 

Dlaczego trwa to tak długo?

 

Po pierwsze, sposób, w jaki pierwotnie opracowaliśmy aplikację Rail Nation, był optymalny jak na tamte czasy, ale wedle aktualnych standardów jest mocno przestarzały. Z tego powodu, właściciele serwisów z których korzystamy, tacy jak Google i Apple Store, wkrótce przestaną zapewniać wsparcie dla tej technologii i przechodzą na tzw. app bundles. Oznacza to, że apka musi zostać napisana zupełnie od nowa, aby obsługiwać nowego klienta apki. Nasz obecny klient jest oparty na starym kodzie Flash i aby zachować zgodność z nową technologią app bundle, musimy przejść na HAXE Mobile.

 

Po drugie, czas i zasoby, jakie możemy temu poświęcić, są ograniczone przez inne potrzeby. W tej chwili mamy tylko jednego pełnoetatowego członka zespołu Rail Nation odpowiedzialnego za przepisanie kodu całej gry. Mamy jednak około trzech programistów nie-mobilnych, którzy wspierają te prace w ramach możliwości. W czasie, gdy nie współpracują oni z zespołem mobilnym, nieustannie pracują nad zapewnieniem jakości, utrzymaniem serwerów i wdrażaniem scenariuszy. Na początku roku mieliśmy trzech dedykowanych programistów mobilnych obsługujących apkę. Jednak w trakcie roku liczba ta zmniejszyła się do jednego. Jeżeli dodatkowo weźmie się pod uwagę, że zatrudnienie programistów z umiejętnościami do pracy z HAXE Mobile okazało się prawie niemożliwe, staje się jasne, dlaczego wszystko zajmuje tak dużo czasu. W obecnej sytuacji jesteśmy zależni od tego jednego programisty nie tylko w zakresie pracy nad tym przepisaniem kodu, ale także w dalszym utrzymywaniu obecnej apki ze wszystkimi poprawkami i aktualizacjami, które musimy wdrażać.

 

I na koniec, Google i ich nadchodzące ograniczenia spowodowały znaczne opóźnienia. Google chce przeprojektować sposób oferowania apek w swoim Sklepie Google Play. Niestety dla nas klient, z którego obecnie korzysta Rail Nation, nie jest kompatybilny z planowaną przez Google technologią. To sprawia, że mamy mniej czasu na zajęcie się aktualizacjami, których potrzebuje Rail Nation i stąd nasza wcześniejsza zapowiedź o potrzebie przesunięcia zasobów, aby wyrobić się w czasie.

 

Pomimo przedstawionych głównych przyczyn opóźnień, możemy śmiało powiedzieć, że obecnie prace nad projektem przebiegają zgodnie z harmonogramem i robimy znaczne postępy. Niemniej jednak Rail Nation musi dostosować się i ewoluować w kierunku bardziej nowoczesnych technologii i procesów. Będziemy nadal nad tym pracować, aby zapewnić graczom jak najlepsze wrażenia.

 

Liczymy na to, że nasza transparentna komunikacja na ten temat jest czytelna i objaśnia tę sytuację tak, jak tego Wy, gracze, oczekiwaliście. Przejdźmy teraz do tego, dlaczego w pierwszej kolejności musimy skupić się na rozwoju apki.

 

Dlaczego musimy skupić się na rozwoju apki?

 

Mówiąc najprościej, nasza technologia się starzeje i Rail Nation musi się dostosować. W trzecim kwartale 2022 r. Google i Android przestaną obsługiwać to, czym obecnie dysponujemy. Tak więc mamy ograniczony czas na przystosowanie się, w przeciwnym razie Rail Nation straci możliwość aktualizacji.

 

Jesteśmy w pełni świadomi długiej listy błędów, które należy naprawić. Jednak z powodów wymienionych powyżej pracujemy z bardzo napiętym terminem i musimy działać jak najefektywniej, aby aktualizacja przebiegła najlepiej jak to możiwe.l

 

Żeby nie było nieporozumień: po zakończeniu prac nad apką i pomyślnej aktualizacji Rail Nation, nadal będą występować pewne błędy, mimo że wiele z nich zostało naprawionych. Najważniejsze w tej chwili to, aby Rail Nation otrzymało niezbędną aktualizację zapewniającą ciągłość przyszłych aktualizacji gry, poprawek błędów i nowych zawartości w grze, aby wszyscy mogli się nią cieszyć. W krótkim czasie po premierze planujemy fazę naprawiania błędów i serię aktualizacji.

 

Dlaczego nadal aktualizujecie zawartość (aktualizacje lokomotywy kariery i nowi pracownicy)?

 

Najprościej mówiąc, to dlatego, że te aktualizacje były możliwe bez wpływu na rozwój apki. Mamy jednego programistę urządzeń mobilnych, ale pozostali nasi programiści nadal byli dostępni i mogli tworzyć drobne aktualizacje zawartości. Aby rzucić trochę światła na sprawę, nowa aktualizacja pracownika „Wejście Legend” była początkowo planowana jako bardziej złożona, bardziej angażująca programistów nowa mapa/scenariusz. Jednak ze względu na rozwój apki musieliśmy zredukować ją do czegoś o wiele prostszego i łatwiejszego do wdrożenia. Mamy również długą listę nowych funkcji i planów dotyczących zawartości, które są wstrzymane ze względu na kolizję z rozwojem apki.

Podobnie jest z ulepszeniem lokomotywy kariery, gdzie wysiłek programistyczny był niewielki i nie miał wpływu na rozwój apki.

 

Pod warunkiem, że wpływ na rozwój apki jest niewielki lub znikomy, nadal możemy pracować nad drobnymi aktualizacjami zawartości i poprawkami błędów (co nadal robimy). Jednak większość treści i poprawek błędów, których oczekujemy zarówno my, jak i gracze, wymaga znacznego zaangażowania programistów, co opóźniłoby ukończenie prac nad apką.

 

Pomimo skupienia się nad rozwojem apki, ważne jest dla nas, abyśmy nadal wprowadzali do gry nowe treści na małą skalę, aby gra była dla Was wyzwaniem i przyjemnością. Dlatego też prowadzimy nasze grupy fokusowe i ankiety – by sprawić, że wszelkie drobne aktualizacje, które zaplanowaliśmy, będą atrakcyjne dla graczy.

 

Kiedy możecie liczyć na nową apkę?

 

Wersji beta apki dla Sklepu Google Play możecie się spodziewać na początku pierwszego kwartału 2022 roku. Korzystanie z wersji beta będzie wymagało od uczestników zarejestrowania się za pomocą ankiety, która zostanie wysłana pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku. Nie ma ograniczeń co do uczestnictwa, więc zachęcamy jak najwięcej osób korzystających z Androida do zarejestrowania się. Im więcej osób weźmie udział, tym lepiej będziemy mogli dopracować Rail Nation, aby było jak najlepsze. Skupiamy się najpierw na graczach z systemem Android, ponieważ jest ich najwięcej, a usługi Google beta są obecnie najefektywniejsze w użytkowaniu. Decyzja dotycząca wersji beta na iOS nie jest jeszcze podjęta i będzie zależeć również od wyników apki beta na Androida.

 

Wersja beta będzie działać przez około trzy miesiące w celu przetestowania kompatybilności i zapewnienia, że działa na jak największej liczbie urządzeń. Po uruchomieniu wersji beta rozwój apki byłby wystarczająco zaawansowany, aby skupić się na obsłudze produktu, poprawkach błędów, UX, wdrażaniu i obsłudze serwerów itp.

Dzięki oferowanej przez Google opcji testów wersji beta będziecie mogli w dowolnym momencie włączyć i wyłączyć wersję beta. Zasadniczo możecie zalogować się i grać tak, jak zwykle, bez konieczności poświęcania konta tylko na grę w wersji beta. apki. Jednakże, w wersji beta będzie opcja „zrezygnowania” i powrotu do wersji apki innej niż beta. Na przykład, jeśli zgłosisz problem, możesz zrezygnować z wersji beta i kontynuować grę poza nią, w oczekiwaniu na usunięcie problemu, a następnie ponownie możesz do niej wrócić.

 

Jeżeli nie wystąpią znaczące problemy w fazie beta, planujemy pełne wydanie w pierwszym kwartale 2022 r.  Wydana wersja apki będzie wersją podstawową apki, która będzie wyposażona w funkcje w zależności od wdrożonych przez nas beta aktualizacji. Jednakże, zaraz po premierze zmierzamy wprowadzić łatkę na wszelkie problemy zidentyfikowane w wersji beta, które wymagają dodatkowej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, nowa aplikacja będzie ulepszeniem poprzedniej. Nadal spodziewamy się, że pojawią się stare problemy, które zamierzamy usunąć w aktualizacjach powstałych w ramach regularnych aktualizacji gry. Oczywiście, jak zawsze w takich przypadkach, mogą pojawić się nowe błędy, w takim wypadku będziemy pracować nad ich identyfikacją i naprawą.

 

Wiemy, że jest to sporo informacji, ale mamy nadzieję, że ten przegląd i przejrzystość w tej sprawie rozwieją wasze wątpliwości. Doceniamy Waszą niesłabnącą cierpliwość i poinformujemy Was, gdy tylko będziemy mogli powiedzieć coś więcej.

 

Wasz Zespół Rail Nation