Zasady gry

Zasady gry są uzupełnieniem Ogólnych warunków. W przypadku blokady konta lub w celu sprawdzenia co jest dozwolone, a co nie, należy przeczytać także Ogólne warunki. Szczególnie paragraf 8.

Omijanie zasad gry będzie traktowanie jako ich pogwałcenie i tak traktowane. Wszystkie zasady gry odnoszą się także do graczy, którzy zamierzają skasować konto bądź właśnie je kasują.

1. Konto

 • 1.1 Każdy gracz może mieć wyłącznie jedno konto na danym świecie gry.
 • 1.2. Właścicielem konta jest osoba, do której należy adres e-mail przypisany do konta. Support ma prawo prosić o podanie adresu e-mail w celu potwierdzenia własności konta.
 • 1.3. Przekazywanie hasła innym graczom jest niedozwolone i będzie karane. Wyjątek stanowią gracze wspólnie grający na tym samym koncie; żaden z nich nie może grać na innym koncie na tym samym świecie gry ani posiadać takiego konta. Konta obsługiwane z tego samego komputera nie mogą mieć ustawionego takiego samego hasła.
 • 1.4. Nieuprawnione zdobycie dostępu do cudzego konta jest niedozwolone. Każde logowanie wykonane nie przez właściciela konta będzie traktowane jako nielegalne. Naruszenia tej zasady mogą doprowadzić do wykluczenia z gry. Zespół gry nigdy nie prosi o podanie hasła!
 • 1.5. Każde konto musi prowadzone z korzyścią dla samego siebie – nie może istnieć jedynie po to, aby dawać korzyści innemu kontu. Konta używane tylko dla dostarczenia innym kontom korzyści („pushing”) są niedozwolone.
 • 1.6. Nieaktywne konta generalnie nie są kasowane w Rail Nation.

2. Netykieta

 • 2.1. Obraźliwe, wulgarne lub niesmaczne komentarze pod adresem innych graczy w jakiejkolwiek formie i gdziekolwiek w grze nie będą tolerowane i będą karane.
 • 2.2. Posługiwanie się językiem innym niż język danego serwera lub angielski w prywatnych wiadomościach, na czacie i w profilu gracza jest zabronione. Język danego serwera można sprawdzić w oknie wyboru serwera (identyfikuje go flaga kraju przy danym serwerze). Serwer może mieć kilka języków.
 • 2.3. Nie zezwalamy na żadne linki na forach czatu, profilu lub gry. Dozwolone są pełne linki URL (nie skrócone) prowadzące do domen Travian Games GmbH i / lub firm zaprzyjaźnionych lub zaufanych stron (YouTube, Wikipedia itp.). Jednak żadne linki, nawet do zaufanych stron zawierających nieodpowiednie treści, nie są dozwolone.
 • 2.4. Wszelkie reklamy, spam oraz „łańcuszki” są zabronione.
 • 2.5. Publikowanie w grze lub na forum treści prywatnych wiadomości, e-maili oraz dyskusji z czata bez zgody wszystkich uczestników takiej korespondencji jest niedozwolone.
 • 2.6. Zabronione jest zmuszanie innego gracza do skasowania, przekazania lub współużytkowania konta oraz żądanie przekazania hasła do konta lub łamania zasad gry.
 • 2.7. Wykorzystanie błędów w grze dla swoich korzyści jest zabronione i będzie karane. Dotyczy to także wykorzystywania wszelkich skryptów, botów i innych podobnych programów. W grę można grać jedynie używając standardowej wersji przeglądarki internetowej, a nie specjalnie zmodyfikowanej przeglądarki do gry w Rail Nation. Ta zasada dotyczy pakietów graficznych.
 • 2.8. Podszywanie się pod oficjalnych przedstawicieli Rail Nation oraz wybieranie nieetycznych lub niewłaściwych nicków i nazw będzie karane natychmiastową kasacją konta.

3. Administracja

 • 3.1. Zespół supportu oraz administratorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru kary za łamanie zasad gry. Nie przewiduje się odszkodowania za utracone zyski, konkursy oraz jakiekolwiek inne szkody i utracone korzyści w czasie, gdy konto było zablokowane. Gracz nie ma prawa do rekompensaty lub zastąpienia utraconego czasu aktywnych funkcji premium (konto Plus, pakiet startowy, naukowiec) podczas trwania blokady konta. Gracze kupujący funkcje premium będą traktowani tak samo jak gracze niepłacący, zarówno jeśli chodzi o przestrzeganie zasad gry, czas blokady jak i wyznaczaną karę.
 • 3.2. Support danego świata gry to jedyny możliwy adresat zgłoszeń łamania zasad gry. Gracze mogą przedstawić swoje argumenty przeciwko blokadzie oraz wyjaśnienia w wiadomościach do supportu lub wysłanych przez formularz kontaktowy supportu. W przypadku zasadnych zastrzeżeń odnośnie decyzji supportu, gracze mogą napisać w tej sprawie e-mail na adres admin@railnation.pl.
 • 3.3. Zespół Rail Nation rezerwuje sobie prawo do zmiany tych zasad gry w dowolnym momencie.
 • 3.4. W przypadku, jeśli któryś paragraf tych zasad gry stanie się nieważny, dotyczy to tylko tego paragrafu, a nie wszystkich zasad. Nieważne paragrafy zostaną edytowane przez administrację najszybciej, jak to możliwe.