Zasady gry

Zasady gry są uzupełnieniem Ogólnych warunków. W przypadku blokady konta lub w celu sprawdzenia co jest dozwolone, a co nie, należy przeczytać także Ogólne warunki. Szczególnie paragraf 11.

Obchodzenie zasad gry będzie traktowanie jako ich pogwałcenie i tak traktowane. Wszystkie zasady gry odnoszą się także do graczy, którzy zamierzają skasować konto bądź właśnie je kasują.

  1. Konto

1.1. Każdy gracz może mieć wyłącznie jedno konto na danym świecie gry.

1.2. Właścicielem konta jest osoba, do której należy adres e-mail przypisany do konta. Support ma prawo prosić o podanie adresu e-mail w celu potwierdzenia własności konta.

1.3. Udostępnianie haseł jest naruszeniem zasad i będzie karane. Wyjątkiem jest: konto multiplayer. Są one dozwolone tylko wtedy, gdy grający na tym koncie nie posiadają, ani nie grają na żadnym innym koncie w tym samym świecie gry. Konta, które są obsługiwane z tego samego komputera, nie mogą mieć tego samego hasła. W przypadku podejrzeń, zespół wsparcia ma prawo ocenić sytuację i podjąć niezbędne działania, jeśli jest to konieczne, aby chronić uczciwą rozgrywkę.

1.4. Nieuprawnione zdobycie dostępu do cudzego konta jest niedozwolone. Każde logowanie wykonane nie przez właściciela konta będzie traktowane jako nielegalne. Naruszenia tej zasady mogą doprowadzić do czasowego lub trwałego wykluczenia z gry. Nasz zespół nigdy nie poprosi Cię o podanie hasła!

1.5. Nieaktywne konta generalnie nie są kasowane w Rail Nation.

  1. Netykieta

2.1. Posługiwanie się językiem innym niż odpowiedni i uprzednio określony język danego serwera lub język angielski w prywatnych wiadomościach, na czacie i w profilu gracza jest zabronione, chyba że dołączono tłumaczenie takiej wiadomości w języku danego serwera. Język danego serwera identyfikuje flaga kraju przy danym serwerze. Wiele języków może być językami serwera i są one zawsze z góry pokazane przy każdym świecie gry.

2.2. Nie zezwalamy na żadne linki na czacie, w profilu ani forach w grze. Dozwolone są pełne adresy URL (nieskracane) prowadzące do domen Travian Games GmbH i / lub afiliowanych firm czy zaufanych witryn (YouTube, Wikipedia itp.). Jednakże wszelkie linki, nawet do zaufanych stron, które zawierają nieodpowiednie treści, są niedozwolone.

2.3. Reklamy, spam oraz „łańcuszki” są zabronione pod dowolną postacią są zabronione.

2.4. Publikowanie prywatnych wiadomości, e-maili, zapisów z czatów w grze lub na forum gry bez zgody obu stron (lub wszystkich zaangażowanych osób) jest niedozwolone.

2.5. Zabronione jest zmuszanie innego gracza do skasowania, przekazania lub współużytkowania konta oraz żądanie przekazania hasła do konta lub łamania zasad gry.

2.6. Wykorzystanie błędów w grze dla swoich korzyści jest zabronione i będzie karane. Dotyczy to także wykorzystywania wszelkich skryptów, botów i innych podobnych programów. W grę można grać jedynie używając standardowej wersji przeglądarki internetowej, a nie specjalnie zmodyfikowanej przeglądarki do gry w Rail Nation. Ta zasada dotyczy pakietów graficznych.

2.7. Podszywanie się pod oficjalnych przedstawicieli Rail Nation oraz wybieranie nieetycznych lub niewłaściwych nicków i nazw będzie karane natychmiastową kasacją konta.

2.8. Podszywanie się pod pracownika Rail Nation na jakichkolwiek kanałach czatu czy w wiadomości w grze jest niedozwolone i będzie odpowiednio ukarane.

  1. Administracja

3.1. Zespół supportu oraz administratorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru kary za łamanie zasad gry. Nie przewiduje się odszkodowania za utracone zyski, konkursy oraz jakiekolwiek inne szkody i utracone korzyści w czasie, gdy konto było zablokowane. Gracz nie ma prawa do rekompensaty lub zastąpienia utraconego czasu aktywnych funkcji premium (konto Plus, pakiet startowy, naukowiec) podczas trwania blokady konta. Gracze kupujący funkcje premium będą traktowani tak samo jak gracze niepłacący, zarówno jeśli chodzi o przestrzeganie zasad gry, czas blokady jak i wyznaczaną karę.

3.2. Support danego świata gry to jedyny możliwy adresat zgłoszeń łamania zasad gry. Gracze mogą wysłać odwołanie, wyjaśniając okoliczności, korzystając z przygotowanego formularza kontaktowego (https://support.rail-nation.com/). Jeśli gracz ma dobry powód, aby zakwestionować decyzję Supportu, może poprosić o eskalację zgłoszenia na wyższy poziom. Wtedy sprawa zostanie ponownie rozpatrzona.

3.3. Zespół Rail Nation rezerwuje sobie prawo do zmiany tych zasad gry w dowolnym momencie.

3.4. W przypadku, jeśli któryś paragraf tych zasad gry stanie się nieważny, dotyczy to tylko tego paragrafu, a nie wszystkich zasad. Nieważne paragrafy zostaną edytowane przez administrację najszybciej, jak to możliwe.

3.5. Zespół Rail Nation zastrzega sobie prawo do ochrony dobra i uczciwości rozgrywki dla swoich graczy przez cały czas, zwłaszcza w sytuacjach, gdy ocena i analiza potencjalnej szkodliwej sytuacji lub działania wyraźnie wskazują, że wyrządzono szkodę w odniesieniu do rozgrywki lub w odniesieniu do jednego lub więcej graczy w grze. W takich sytuacjach zespoły Rail Nation mają pełne prawo do podjęcia niezbędnych działań, nawet jeśli konkretna sytuacja jako taka, nie jest wymieniona w aktualnych zasadach gry.

  1. Uczciwa gra

W przypadku, gdy z powodu jednego lub wielu uczestników nie jest respektowana sprawiedliwa i uczciwa rozgrywka dla wszystkich uczestników w różnych obszarach gry, za naruszenie zasad gry uczciwej gry będą uznane poniższe działania, i będą skutkowały karami w grze:

4.1. Celowe zakłócanie rozgrywki przez jednego lub więcej graczy poprzez wykonanie następujących czynności:

-Powtarzalne używanie tego samego wyrażenia, słowa (spamu w dowolnej formie)

-Nadużycia przy wykorzystywaniu funkcji gry lub błędów

-Zniewagi, oczernianie, groźby, publiczne oskarżenia lub inne wątpliwe komentarze lub działania.

4.2. Oszczerstwa lub lekceważące wypowiedzi skierowane do gracza, grupy graczy lub oficjalnych przedstawicieli gry na jednym lub wielu światach gry, niezależnie od tego, czy ten gracz lub członek grupy jest obecny na tym świecie gry, czy nie.

4.3. Bezpośrednie lub pośrednie obraźliwe wiadomości lub wpisy na czacie dotyczące religii, płci i rasy w stosunku do jednego lub grupy graczy.

4.4. Używanie obraźliwych skrótów (dotyczy punktów 4.1., 4.2., 4.3. w sekcji Fair Play).

4.5. Świadome tworzenie dwóch lub więcej kont przez jednego gracza na tym samym świecie gry w celu manipulowania lub wykorzystywania funkcji gry w jakikolwiek sposób.